Tư vấn miễn phí

(Hỗ trợ 24/7)

Tổng đài tư vấn

02462.96.94.95

Bán buôn

0832.03.03.03

Bán lẻ

0394.494.255

Bán lẻ

0832.02.06.88

Nấm lim xanh

Nấm Lim Xanh Nông Lâm Cao Cấp - hộp 1kg

Nấm Lim Xanh Nông Lâm Cao Cấp - hộp 1kg

Giá: 3,850,000 VNĐ

Giá gốc: 3,900,000 VNĐ

Mua hàng
Nấm lim xanh nông lâm thái lát hộp 1kg

Nấm lim xanh nông lâm thái lát hộp 1kg

Giá: 3,850,000 VNĐ

Giá gốc: 3,900,000 VNĐ

Mua hàng
Nấm lim xanh nông lâm cao cấp 500g

Nấm lim xanh nông lâm cao cấp 500g

Giá: 2,000,000 VNĐ

Giá gốc: 2,000,000 VNĐ

Mua hàng
Nấm lim xanh nông lâm cao cấp 250g

Nấm lim xanh nông lâm cao cấp 250g

Giá: 1,025,000 VNĐ

Giá gốc: 1,025,000 VNĐ

Mua hàng
Nấm Lim Xanh Nông Lâm thái lát 250g

Nấm Lim Xanh Nông Lâm thái lát 250g

Giá: 1,000,000 VNĐ

Giá gốc: 1,025,000 VNĐ

Mua hàng
Nấm Lim Xanh Nông Lâm thái lát 500g

Nấm Lim Xanh Nông Lâm thái lát 500g

Giá: 2,000,000 VNĐ

Giá gốc: 2,000,000 VNĐ

Mua hàng

Nhãn hàng nổi tiếng

Scroll